search
בית אבות לגיבורי מלחמה, ורשה

מאיה פלדמן על:

בית אבות לגיבורי מלחמה, ורשה מאת איתמר אורלב

איזה מין אבא הוא סטפן? הגיבור הכול יכול מן האגדות או האב המזיק, המחבל? במפגש הראשון בין אב לבן, המתואר פה, בפרק מתוך הרומן היפה "בנדיט", שזיכה את מחברו, איתמר אורלב, בפרס ספיר לספר ביכורים לשנת 2015, מתגלה ברגע אחד המתח שמצמיד את הקורא לסיפור כולו, בלי יכולת להניחו מן היד. הבן שלא ראה את אביו עשרים שנה, בא לפגשו בזקנתו, ומספר לו כי הוא אבא בעצמו. ואולם איזו אבהות יכול האבא הצעיר ללמוד מן האב הזקן? אילו כוחות קמאיים מפעיל האב סטפן על בנו טאדק, שברומן הזה עודו ילד, שבנו ואשתו מאלצים אותו להתבגר? בתמונת המפגש הזאת בבית האבות בוורשה, נחשפים ברגע אחד, בעדינות ובמלאכת סיפור ייחודית, אינספור חוטים דקים שנמתחים ונרפים בכל רגע, בין האיש הזקן במיטתו לאיש הצעיר הניצב לצדה. הדחיסות המעופשת של החדר, אפוף עשן סיגריות ואדי אלכוהול, מדגישה עוד יותר את המתח העומד באוויר – "הרגת הרבה?" שואל הבן את האב, והחדרון הקטן מתמלא באחת בצל המיתי של ההרג – האם סוף כל סוף בא הבן להרוג את אביו? הקורא עוקב אחר השניים האלה, שמעלים לפניו סצנה עתיקה ביותר, ובגרונו תקועה השאלה הזאת – זורעת שיבוש ראוי בהיקסמות ממלאכת הסיפור הנפלאה של המחבר.

The Short Story Project © | Ilamor LTD 2017

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty