search
בקתת פילומלה

שהרה בלאו על:

בקתת פילומלה מאת אגתה כריסטי

הסיפור הקצר והמתוחכם הזה הוא בעיני אחד משיאי יצירתה של אגתה כריסטי, דומה ולא דומה לסיפוריה הקצרים האחרים. הוא מתרחש בסביבה האנגלית הכפרית המוכרת, ובמרכזו פושע שמסתיר את פשעו, תושב מקרי שמסייע מבלי משים בגילוי, ובסופו של דבר מושב הסדר הטוב על כנו באמצעות חשיפת הרוצח בידי מי שאמורה היתה להיות קורבנו האחרון. עד כאן, מדובר בסיפור קלאסי של כריסטי, אך מהיבטים רבים “בקתת פילומלה” הוא סיפור חריג, עמוק ורב רבדים.
“הפסיכולוגיה היא החשובה ביותר,” אמר פעם הרקול פוארו, הבלש הבלגי הגוץ, וסיפור זה הוא כל כולו פסיכולוגיה ותת-מודע של המקומות הפרטיים ביותר בנפש האנושית.
גיבורי הסיפור הם אליכס וג’רלד מרטין, זוג הטרי שאך זה נישא ועבר להתגורר בבקתת חמודות, אך כבר בראשית הקשר מתגנבים פנימה הסודות והצללים. הסיפור נפתח בחלומה של אליכס, השמחה במות בעלה, וממשיך באפלה המתהדקת והולכת סביב שניהם. אך מיהו האפל האמיתי מבין השניים? הרוצח או קורבנו? מי זה שמפעיל מניפולציה במערכת הזוגית? ומי זה שמכיר את “חציו השני” טוב יותר? לכאורה, מדובר בסיפור פשע, אך בעיני זהו סיפור בעל משמעויות פסיכולוגיות מרתקות. סיפורם של בני זוג המתגלים כזרים, והזרות הזו היא מוחלטת, סופית, זרות שמסתיימת במוות.
גם כעת, זמן רב לאחר סיום הקריאה, אני עדיין חשה לכודה בעולם הנפשי שטווה עבורי “בקתת פילומלה”.

כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

נבנה בזיעה על ידי Oddity&Rfesty