search
גילה

ניצה בן-ארי על:

גילה מאת ס. יזהר

כשיזהר היה נתון בכתיבת הספר “אצל הים”, סיפורים קטנים וצדדיים מזיכרונותיו התגנבו למוחו בלי הרף, ויום אחד הוא הביא לי (אז העורכת שלו בהוצאת זמורה ביתן) את כתב-היד של הקובץ צדדיים. כמו כל שאר סיפורי יזהר, “גילה” הוא סיפור אמיתי, והוא אחד הסיפורים היותר נוגעים ללב בקובץ, ואחד הזיכרונות הנוגים מימי עבודתו של יזהר, המורה והמדריך הצעיר, בכפר הנוער בן-שמן, בסוף שנות השלושים ותחילת הארבעים. הוא גם אחד הסיפורים היחידים הנוגעים בעבודתם של המחנכים דאז עם ילדים שהגיעו ארצה במסגרות כמו עליית הנוער, ילדים שנאלצו לעקור מבתיהם, לעזוב את משפחותיהם באירופה ובִן לילה, בהליך צבריזציה מזורז, להפוך לישראלים.
למחנכים, ואפילו למנהל המוסד, ד”ר להמן המיתולוגי, לא היו כלים לטפל בבעיות הנפשיות של הנוער הזה. המלה “שואה” ריחפה באוויר בשלב מאוחר קצת יותר, אבל הקשר של מרבית הילדים עם משפחותיהם נותק, והקונצנזוס של התקופה אמר (אז, בינתיים רבות הטענות נגד התפיסה הזו) שמוטב שישאירו מאחוריהם את פרק הבית ויתחילו חיים חדשים. המחנכים, מי מתוך מבוכה ומי מתוך רגשות עדינים, בחרו לעטוף את הנושא הכאוב בשתיקה, וילדי בן-שמן שספגו את המסר הזה “התגברו”, או בכו במסתרים, עד שצפו ועלו פיסות זיכרון, קטעי מוסיקה כמו בסיפור “גילה”, שהחיו את הבית והעלו שוב את הדמעות.
זהו סיפור עדין ומרגש, שמספר את סיפורם, ויותר מכול – את תחושת אוזלת היד הכואבת של מדריכיהם.

כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

נבנה בזיעה על ידי Oddity&Rfesty