search
האיים

ולריה קוראה פיס על:

האיים מאת מרינה פרסאגואה

“האיים” מפתח את הרעיון שחופשות עשויות לסחוף אותנו למים מסוכנים: פני השטח משתנים וכל המחשבות שניסינו להימנע מהן מתגנבות פנימה, אל המוח העצל והמשתוקק שלנו. אבא וילדיו הקטנים, שני מצופי פלסטיק צהובים בצורת אי, והים, אלה הרכיבים שמרינה פרסאגואה משתמשת בהם כדי ליצור אווירה של סיוט קיצי. הקונפליקט מתרחש כשהאב מגלה מצוף נוסף בצורת אי, זהה לשלו, ועליו דמותה של אישה. די בהצצה החטופה הזו להצית את תשוקתו. אבל לא יהיה קל להגיע לאי האחר, ובדרך עשוי האב להרוס את קשריו עם בני משפחתו. המרחב שבו מתרחש הסיפור הזה הוא כאמור הים. מים, מלוחים או מתוקים, מייצגים ברמה הסמלית את כלל האפשרויות הקיומיות. הסופרת – בעצמה שחיינית מעולה – הצליחה לתפוס ב”איים” את שתי הפנים שלהם: תכונותיהם החיוביות, היוצרות חיים (המדע מאשר שהחיים הראשונים נוצרו בים) וגם אופיים השלילי (מפלצות ים וכוח הרסני). הסיפור הזה מצליח גם להציע עיבוד נוסף למיתוס הסירנה, ולהחיל עליו מעין מטמורפוזה איקונוגרפית. זה לא המיתוס היחיד שפרסאגואה משלבת בספרה “חלב”, שבו מופיע הסיפור “איים”. אולי משום שכפי שאמר ג’ון צ’יבר, הדרך הפשוטה ביותר להבין את התקופה  שלנו היא בעזרת מיתולוגיות עתיקות. כדאי להניח לקולה העוצמתי של הסופרת לסחוף אותנו; כמו הגלים היא מנדנדת אותנו אל לב ים לעבר סוף הסיפור, ונדמה שהיא מזהירה אותנו שהסכנה האמיתית אינה שוכנת באיתני הטבע הבלתי ניתנים לעצירה, אלא נעוצה בבסיס תשוקותינו האפלות ביותר.  

כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

נבנה בזיעה על ידי Oddity&Rfesty