search
הילד

משה רון על:

הילד מאת רווה שגיא

“סיפוריו של רווה שגיא מציגים באירוניה מושחזת שלא נעדר ממנה הומור מיוחד במינו רגעים נבחרים מן החיים שבהם האכזבה, חוסר התוחלת והתקיעות בעבר מצטיירים בצלילות מצמיתה.” כך נכתב בין השאר על גב קובץ הסיפורים שלו “ספינות של קִרבה”. בסיפור המובא כאן המספר אכול המרירות סבור כי חייו הגיעו לשפל מדרגה מדכדך ומביש במיוחד בקשר המיני הסתמי שנוצר בינו לבין אישה לא מזוהה שבמיטתה הוא מתעורר בוקר אחד. אבל אז הוא מוצא מולו מישהו שמציג לפניו בבואה נואשת אף יותר של עצמו. כל פרט נוסף יהיה ספוילר ואז גם אני לא אוכל להביט בעצמי בראי.

 

כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

נבנה בזיעה על ידי Oddity&Rfesty