search
כלב מת בחצות

אמיר צוקרמן על:

כלב מת בחצות מאת קוֹסְטַס קָצוּלאריס

מבחינות רבות, כדברי אחד המבקרים היוונים, אפשר לראות בקוֹסְטַס קָצוּלאריס “אָתוּנוֹגרף”: העלילות של רוב הספרים והסיפורים שלו מתרחשות במרכז אתונה, והגיבורים שלהם הם תושבי מרכז העיר. עם זאת, נדמה שהנושא המרכזי בכתיבה של קצולאריס הוא הבלבול וחוסר ההתמצאות שמאפיינים את תודעת הדמויות ואת היחסים בין אנשים, אפילו קרובים, במציאות העכשווית, ושרוב הגיבורים שלו מכניסים את עצמם למצבים שמערערים ולפעמים אפילו הופכים על הראש את הדימוי העצמי שלהם, הרופף ממילא. ב”כלב מת בחצות” יש משהו פרדוקסלי: דרך הסיפור פשוטה וישירה, גם אם התפניות המפתיעות בעלילה והפיזור המדוד של הפרטים בונים בהדרגה סוג של מתח מחושב; שני חברי הילדוּת שבמרכז הסיפור מתוארים בבהירות ובהקפדה; המציאות היא המציאות האתונאית היומיומית המוכרת; והטיעון שבלב הסיפור, הקושר את ההווה האתונאי הנפיץ לשריפה הגדולה בהר פַּרְניתָה חמש שנים לפני כן, נשמע הגיוני לחלוטין ופיוטי להפליא גם יחד – ובכל זאת העיקר נשאר מעורפל, קווי המתאר של הדברים מטושטשים והמניעים לא מוגדרים. שום דבר לא מתברר ומובן עד הסוף, הכול משתמע לכאן ולכאן. ואף על פי כן, נדמה שבמשך הלילה האתונאי המוזר ומבשר הרעות הזה רוכש אט-אט המספר את היכולת לקבל את דו-המשמעות ואת דו-הערכיות המהותיות האלה ולמצוא סוג של מנוחה, גם אם שום דבר לא נפתר – כמו בחיים, דברים אולי לא נגמרים, אבל גם לא יכולים להימשך מעבר לנקודה מסוימת.

 

כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

נבנה בזיעה על ידי Oddity&Rfesty