search
קטטה

דן מירון על:

קטטה מאת אורי ניסן גנסין

לכאורה, זהו סיפור על קטטת שוק, מריבת סבלים בעיירה במזרח אירופה לפני מאה שנים. גנסין, המספר המעודן, הנחשב לאבי סיפורת זרם התודעה בספרות העברית, כאילו לקח לעצמו “חופשה” וירד אל החיים העממיים הגסים והצבעוניים. למעשה, זהו סיפור שובר לב על נסיונות לברוח מן השיממון הקיומי ומתחושת האבסורד שבה הוא כרוך; נסיון הנעשה בכמה רמות: זו של הסבל המנסה לברוח משיגרת חייו אל הקרקס והראינוע שבעיר הסמוכה; נסיונם של כל הצופים בקטטה, המתקהלים סביב המתקוטטים והמרווים את נפשם היבשה במראה חורג מן הרגיל; ונסיונו של מספר הסיפור, השרוי במצוקה עצומה, הבאה לידי ביטוי באופן בו הוא מספר את סיפור הקטטה לברוח מן השיממון באמצעות הסיפור כשלעצמו. כל הנסיונות נכשלים. הדבר שממנו מנסים האנשים להימלט – “לית אתר פנוי מניה”, אין מקום ריק ממנו, כפי שאומר גנסין בלשון שבה מתארת הקבלה את האימאננציה האלוהית. באמצעות הסצינה השוקית מספר גנסין סיפור פילוסופי.

כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

נבנה בזיעה על ידי Oddity&Rfesty