search
עודד וולקשטיין

עודד וולקשטיין

עודד וולקשטיין הוא מסאי ומתרגם. נולד ברמת גן. הוא למד ספרות באוניברסיטת תל אביב, ועבודת הדוקטורט שלו עסקה ביחסים בין המסורת האסתטית של הנשגב לבין ספרות אמריקאית מודרניסטית. מאז נמנע כמעט כליל מפרסומים אקדמיים. וולקשטיין מלמד במדרשה לאמנות, באוניברסיטה העברית ובמכללת ספיר . רשימותיו מתפרסמות דרך קבע בכתבי עת.

סיפורים שבחרתי arrowBlackD


כל הזכויות שמורות לפרויקט הסיפור הקצר | עילמור בע"מ 2016

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty