search
עמרי הרצוג

עמרי הרצוג

עמרי הרצוג הוא חוקר תרבות, כותב ביקורות ספרות בעיתון "הארץ", וכן מאמרים לקטלוגים של אמנות ולספרי אמן ישראליים. ראש המחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר ומלמד גם במכללת עלמא לתרבות עברית.

סיפורים שבחרתי arrowBlackD


The Short Story Project © | Ilamor LTD 2017

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty