search
עבד אל רחמן מוניף

עבד אל רחמן מוניף

עבד אל רחמן מוניף (1933-2004) הוא מן הסופרים הערבים הבולטים ביותר במאה העשרים. יש המכנים אותו ואת נגיב מחפוז "שני הפטריארכים הגדולים של הספרות הערבית במאה העשרים". מֻניף רכש מעמד מרכזי בספרות הערבית לאחר שפרסם את הרומן המונומנטלי ערי המלח.  בנוסף הוא פרסם שניים עשר רומנים (ביניהם מספר רומנים היסטוריים), שני קבצים של סיפורים קצרים (הדלת הפתוחה, ושמות מטאפוריים) וכן חיבר שניים-עשר קבצי מחקר על ספרות, על פוליטיקה ועל ההקשר הקולוניאלי של כלכלת הנפט. עמדתו האנטי אמפריאלית באה לידי ביטוי למשל בספר תיעודי בשם עיראק: בשולי ההיסטוריה וההתנגדות,  המתאר רשמי מסע אישי בעיראק לאחר הכיבוש האמריקאי ב-2003. מוניף חי את חייו כמהגר. הוא נולד בעמאן לאם עיראקית ולאב סעודי ולמד בעמאן, בגדד וקהיר. הוא למד לימודים גבוהים באוניברסיטה של קהיר ואחר כך באוניברסיטה של בלגרד שם קיבל בשנת 1961 תואר דוקטור בתחום של כלכלת נפט. אחר כך עבד בחברת הנפט הסורית עד שנת 1973 ולאחריה עבר לביירות ועסק שם בעיתונאות. באותה שנה פרסם בביירות את הרומן הראשון שלו האילנות ורצח מרזוק. בשנת 1981 עזב לעיראק שם ערך כתב עת משפיע על כלכלת הנפט. בשנת 1984 היגר מוניף לפריס שם התפנה לכתיבת החלק הראשון של הרומן ערי המלח, שתורגם לשפות רבות ביניהן אנגלית, גרמנית, ספרדית, תורכית ונורווגית. את הרומן בן חמשת החלקים סיים בדמשק שבה חזר והשתקע בשנת 1987. הרומן עוסק בערי הנפט הערביות, ומתאר את השינויים שעברה החברה הבדואית עקב כניסת תאגידים מערביים לתוך סעודיה, כמו גם את הרווחים שמהם מתפרנסים שליטים מושחתים ומעמדות של מתווכים. הספר נתפס כביקורת על השלטון הסעודי, הפצת הרומן נאסרה בסעודיה ומוניף הוכרז 'פרסונה נון גרטה'. בשארית חייו הוא נע ונד בין ביירות ודמשק, עד שנפטר בשנת 2004.

סיפורים נוספים arrowBlackD


The Short Story Project © | Ilamor LTD 2017

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty