Write Stories
האישה שלא

אנטוניו אורטוניו על:

האישה שלא מאת חורחה איבגואנגויטיה

המיידיות של תאוות הבשרים היא נושא מרכזי בספרות. החל בשיר השירים וכלה ברב המכר המייגע "חמישים גוונים של אפור", התשוקה בספרות נעה על הציר שבין הגרוטסקי למעודן (עולים בדעתי המשגלים העסיסיים ביצירותיהם של בוקאצ'ו, רבלה, קזנובה, סאד, בטאיי, מילר, נין, אלינה רייס…). "האישה שלא" מפר בחגיגיות את הכללים האוניברסאליים של התשוקה הספרותית. בנימה סטירית ובאירוניה עצמית, חורחה איברגואנגויטיה מתאר את הכישלון הכרוני של החיזור, פעם בגלל הגמלוניות של הגבר ופעם בגלל הקפריזיות של האישה. הכישלון הזה מעביר בנו גל צמרמורת ועל פנינו מצטייר חיוך קפוא של הזדהות.