הדלת הפתוחה

יהודה שנהב-שהרבני על:

הדלת הפתוחה מאת עבד אל רחמן מוניף

הטקסט המונח לפניכם– הוא דוגמא אופיינית להישג הספרותי הכביר של עבד אלרחמן מוניף, אשר לצד נגיב מחפוז היה ממחוללי הספרות הערבית המודרניסטית. בכתיבה מסאית וגם ספרותית הוא העמיד מראה נוקבת הן בפני משטרים ערבים מסואבים, והן בפני הקולוניאליזם המערבי המושחת והנצלני. בשל הרומן המונומנטאלי שלו ערי המלח הוכרז פרסונה נון גרטה בסעודיה. אולי משום כך, הסיפור העדין והרגיש הזה שבה את ליבי במיוחד. זהו סיפור כמעט אוניברסלי שהתדפק על מחסן הזיכרונות המתוקים והעצובים שלי מסבתי פרחה מועלם עליה השלום, שנפטרה בשנות התשעים והיא בשנות התשעים לחייה. לא רק משום שמוניף היה באחרית ימיו עיראקי ודיבר את הערבית שלה. ולא רק משום שסבתי פרחה הזקינה מאוד וצעדיה הפכו לאיטיים. ולא רק משום שישבה והמתינה בסבלנות אין קץ לביקורים הנדירים שלנו. גם אצלה הדלת הייתה פתוחה. וגם היא אמרה את אותם דברים. ממנה למדתי שאינני חילוני, ושאני גם ערבי ושהפוליטיקה שלי תמיד תזדהה עם החלשים. גם היא דיברה על אילו שגדלים ואחר כך עוזבים. או על אלו שנוסעים ללמוד ולא חוזרים. אחר כך גם אני הלכתי להיפרד ממנה לפני הנסיעה.