הנאורות שלפני הנפילה

גדי גולדברג על:

הנאורות שלפני הנפילה מאת רוברט מנאסה

סיפורים של רוברט מנאסה, שידוע באוסטריה בעיקר ברומנים ובמסות הפוליטיות שלו, עוסקים תמיד באופן כלשהו בנאורות, בשאלה מה אנחנו יכולים ללמוד מהעבר, למשל, ובמיוחד בשאלת הפוליטיזציה של הפרט. כמה מהפעילות שלנו במרחב החברתי-פוליטי נובע ממניעים חברתיים-פוליטיים וכמה משיקולים ואינטרסים פרטיים?

בעזרת הרבה אירוניה והומור, ובמשפטים קצרים וחודרים, מצליח מנאסה לתאר היטב את השילוב בין הפרטי לחברתי ולפוליטי, בין הכאב האישי למאורעות הגדולים של ההיסטוריה. על ידי כך הוא מצליח לשאול שאלות על ההבדל בין זיכרון קולקטיבי לזיכרון אישי, על הזמן המטשטש את הזיכרון ועל הפרויקט האירופי המוזר הזה שנקרא ״נאורות״.
אבל הקונפליקט בסיפור הוא לא רק בין הפרטי לציבורי, אלא גם בתוך תחום הפרט עצמו, בין אב לבנו, למשל, קונפליקט שנפרש על פני שלושה דורות, ובמיוחד בין האדם שהיינו ושרצינו להיות או שחשבנו שנהיה, ובין האדם שנהיינו באמת.
מנקודת המבט של ימינו, עם הפיכות נגד נשיא אוקראינה הנבחר, ועם הפוטש נגד מורסי בקהיר, מעניין לשאול איך הגיבו אז להפיכה בצ׳ילה הכוחות הפרוגרסיביים בעולם המערבי, ואיך אנחנו מגיבים לזה היום. וגם: איך המאורעות הפוליטיים הללו טבעו בעבר את חותמם על הפרט, ואיך הם משפיעים עלינו היום כפרטים.