search
הסינים

המערכת על:

הסינים מאת אורי אורלב

הסיפור "הסינים" מאת אורי אורלב התפרסם לראשונה בשנת 1971, במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ. בסיכום העשור במדור הספרות של "העולם הזה", ב-1979, כתב העורך דן עומר את הדברים הבאים: "בעיני עורך המדור, הסיפור המעולה ביותר שראה אור בעשור האחרון הוא "הסינים", מאת אורי אורלב. סיפור זה, שפורסם ב-1971, כמו חתם תקופה ופתח תקופה. הוא כולל בקרבו את כל המרכיבים הלשוניים, סיפוריים, חברתיים וערכיים שבכוחו של הסיפור להקיף." "הסינים" של אורי אורלב מתפרסם כאן כתזכורת לכוח הרב הטמון בו.

 

The Short Story Project C | The Short Story Project INC 2018

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty