Write Stories
התייפחות לילית

כמאל ריאחי על:

התייפחות לילית מאת נאג'י ד'אהר

על פי הפילוסוף הצרפתי דוד לה בריטון, אנו חיים, כמו ילדים, בעולם עמוס ריחות, שאין אנו בהכרח מודעים להם, אך הם בעלי השפעה מכרעת על ההתנהגות שלנו כלפי אחרים. לה בריטון פורץ אל העולם המסתורי שחושף את הנרטיב של החברה הגזענית והקסנופובית, שחבריה איבדו את הניטרליות והפשטות של עולם הריחות מתקופת הילדות. הסופר המצרי צנע אללה אבראהים, גם הוא מתדפק אל דלתותיו של אותו העולם המסתורי בסיפורו הידוע "הריח ההוא" אשר לא חמק מהצנזורה במצריים, ואותו עולם שפתח בפנינו פטריק זיסקינד דרך אפו של הגיבור הרוצח ז'אן באטיסט גרנוי ביצירתו הידועה "הבושם".

והנה לפניכם עוד סיפור שפורץ אל אותו עולם ראשוני וקמעי. בסיפור "התייפחות לילית" משקיף הסופר הפלסטיני נאג'י דאהר על המוות, הסוגיה הכי עמוקה והכי רלוונטית לבני אדם, והכי מושתקת בו בזמן. אנחנו, כיצורים אנושיים, למרות ההתייפחות שלנו, טרם דנו במוות וטרם כתבנו אותו. נאג'י דאהר כתב סיפור סוריאליסטי מלנכולי שאינו חדל מלרקום את ההפתעות הטמונות בו על מקצבי המוות עד המילה האחרונה