the short story project

search
כמו פנלופה

אולגה סונקין על:

כמו פנלופה מאת לודמילה פטרושבסקיה

הסיפורון "כמו פנלופה" לקוח מתוך קובץ סיפורים קצרצרים, לעתים בני פסקה אחת, בשם "מעשיות פראיות חייתיות", שפרסמה לודמילה פטרושבסקיה ב-2008, והמכנה המשותף לכולם הוא שגיבוריהם הם בעלי חיים אנתרופומורפיים, שמנהלים חיים של בני אדם. דמותה של פנלופה, אשתו הנאמנה של אודיסיאוס, העסיקה את פטרושבסקיה (היא כתבה סיפור נוסף, שונה לחלוטין באורכו ובתוכנו באותו השם, "כמו פנלופה", ואפשר לקרוא גם אותו כאן), והיא חזרה ובחנה את המיתוס המכונן של "אשת הגיבור". כאן המיתוס זוכה להפרכה מהירה, מדויקת וקטלנית: ה"אודיסאוס"  הוא היתוש סטסיק, נרקומן ורודף נשים (יותר נכון חזירות), ואילו "פנלופה" – היתושה טומקה, כלל לא מחכה לשובו, היא עסוקה מאוד – במריטת שערות הפנים של חיות היער, שהרי היא קוסמטיקאית. מה תאמר על זה, הומרוס?

0