Write Stories
למה אנחנו שוב הולכים לוואטאן?

קטיה זהמן על:

למה אנחנו שוב הולכים לוואטאן? מאת אנדריאס שטיכמן

עוד בטרם מלאו לו שלושים נכלל אנדריאס שטיכמן ברשימת עשרים הסופרים המבטיחים מתחת לגיל ארבעים. כינו אותו "קוסם" ו"אביר הסיפור הקצר" ועל הפרוזה שלו אמרו שהיא "מזהירה" ו"מבריקה", "עצמאית ויוצאת דופן" – וכל זה, לדעתי, בצדק רב. אנדריאס שטיכמן מראה שהומור יכול להכאיב גם כאשר הוא נובע מאהבת אדם גדולה. הסימפטיה שלו למפסידנים ולאבודים יוצאת מגדר הרגיל, וכמוה רגישותו לשפה וכושר הביטוי שלו. הוא אינו מייצר מילים גדולות, הוא פשוט מוצא את המילים הנכונות. אפשר לראות את זה בסיפורים שלו ובשני הרומנים הכבירים שלו. ובדיוק באותה מידה גם בסיפור הזה, המחזיק ששה עמודים בקושי, "למה אנחנו שוב הולכים לוואטאן?". ששה עמודים: הכול שם.

0