Write Stories
מעשיית הגמדים

יוטה פירסון על:

מעשיית הגמדים מאת גיאורג קליין

קל ומתבקש מדי לטעון שביצירתו של קליין יש שדים ורוחות. מדויק יותר לומר שביצירתו של קליין מתעופפים זיקים וניצוצות. עבודתו הספרותית של קליין מלאה בחוטים דקים, במחושים, בצינורות, בשדים ובהעלאת אוב – הן במישור האורגני והן במישור המכני. וזה הוא המצב גם ב"מעשיית הגמדים". "הפסיכולוג הווינאי הנחנק", הידוע בכל העולם, שרוצה לצלצל בפעמון המצוקה לאחר שאך זה נותח, מגלה: "הכפתור לא פועל." חוט החיים נקרע, לשונית הפח שאמורה לסגור את המעגל החשמלי בין חוטי החשמל נשברה לשניים – אבל העזרה קרבה ובאה, עזרה בדמותו של הגמד המפגר יודי. אולי חוט הריר שלו הוא זה שמשיב לפעולה את מכונת החיים הגדולה? אין עוד אדם כגיאורג קליין, שיטיב כל כך לספר, בדרך כה נבונה ומעמיקה, כיצד הציל הגמד האימבציל את הענק הרוחני המדמם. בכל הרומאנים והסיפורים שלו מבטיחות דמויות משונות ודמיוניות את ההעברה של מה שחשוב לחיים. הסיפיריטואליסט הזה של הספרות הגרמנית טווה את חוטיו אפילו עד למעמקי מעשיית הגמדים הקטנה. החל בפטישיזם למכשירי חשמל ישנים ועד ליצורים גמדיים: בסיפורים של קליין מתאחד כל מה ששייך זה לזה. קליין זכה בפרסים חשובים, בין השאר בפרס האחים גרים מטעם העיר האנאו (1999), בפרס אינגבורג באכמן (2000) ובפרס יריד הספרים השנתי של לייפציג בקטגוריה ספרות יפה (2010).