Write Stories
סיפורו של גרב

כמאל ריאחי על:

סיפורו של גרב מאת מוחמד אל-אספר

דרך סיפורו של גרב אבוד, אל-אספר לוקח את הקורא לעולם רב שכבתי בו הגרב מספק פרספקטיבה על שכבה אחת ולוכד את פרטיה ותכונותיה לפני המעבר אל השכבה הבאה. הגרב עובר חיים מרובים דרך אירועי הסיפור. בשימוש מחודש זה של תחבולה ספרותית עתיקת יומין — החל מחמור הזהב של אפולוניוס וכלה ביומנו של דינר מאת דוקטור דאהש — הגרב אינו סתם גרב, אלא עשוי בשר ודם, ובעל נשמה שמעניק לו אל-אספר. הגרב חווה את החיים כבן אנוש רגיש וביש מזל: הוא מוצא את עצמו בביתם של זוג טרי, שם הוא מכובס בידיים עדינות, או אכזריות, תלוי מי עושה את הכביסה. ראוי בהחלט להרהר בסיפור הסמלי הזה, העמוס בהשלכות על האדם בשוליים, שאוסף טרגדיות קטנות לאורך חייו, כמו חורים בגרב, עד שהם הופכים לטרגדיה אחת גדולה עם אובדן זהותו והפיכתו למשהו אחר.