the short story project

search
סנטה קלאוס ישן בבית

מריה פרננדה אמפוארו על:

סנטה קלאוס ישן בבית מאת סמנתה שוובלין

ילד כותב מכתב לסנטה קלאוס ומבקש מכונית על שלט רחוק. ילד שרואה, ולא לגמרי מבין, איך אביו ואמו הורסים זה את זה. ילד תמים עדיין— אם כי לא לאורך זמן— שחי במרחב המוזר, החלומי, של הילדות, שבה עניינים רציניים וזוטות הם בליל אחד ויש קסם שעדיין מאפשר את האמונה. כן, זה חג המולד בבית מתפרק, אבל הילד ביקש את הצעצוע שלו, הילד עדיין מאמין. סמנתה שוובלין כותבת סיפור שמטיל ספק בכל הוודאויות, בכל המבנים, במנגנון שעליו— כך נדמה לנו— מושתת עולמנו המשפחתי, אבל היא מציגה את זה מנקודת מבטו של ילד שכתב מכתב לסנטה קלאוס וביקש מכונית על שלט רחוק. לא פחות ולא יותר.

0