the short story project

search
עמנואל

אסתי ג. חיים על:

עמנואל מאת רובי נמדר

לכאורה סיפור חניכה המסופר כמעין ממואר, מפרספקטיבת הזמן של אדם בוגר הנזכר ומתבונן לאחור באירוע מכונן מילדותו. למעשה ההתרחשות הסיפורית הינה רק פני המים המכסים על המצולות. הסיפור מטיב לתאר את הווייתם של בנים-מתבגרים, על האלימות הסמויה והגלויה והיצריות המתפרצת, לעומת השפעתו הכמעט מהפנטת של נער עדין, שונה, שמעורר בהם דווקא רצון להגן עליו, ובמקביל את כמיהתו של המספר לנערה בלתי מושגת. לצד הסיפור הראשי מסופר סיפור אחר, המשלב ציטוטים מ"שיר השירים", ספר "מלאכי", ספר "ישעייה" ויונה וולך בשילוב טקסט מקורי של הסופר. שני הסיפורים מהדהדים זה לזה, משתקפים זה בזה, ומוסיפים רובד מיתי, המשלב אלמנטים מן התנ"ך ומן הברית החדשה. המכלול יוצר סיפור רב כוח, המעמת את הזיכרון הפרטי עם מיתוסים גדולים ושוזר אותם לכדי יצירה שלמה אחת.

0