Write Stories
פשעו המסתורי של האלחוטן

כמאל ריאחי על:

פשעו המסתורי של האלחוטן מאת עלי בדר

בעולם של רוגע ושלווה, האמת היא מוקד הקונפליקט, אך בעולם של מלחמה האמת הופכת למשהו בלתי ניתן להשגה. בזמן מלחמה הדברים משתבשים ומתעמעמים. מלבד המוות-האמת-היחידה, האמת הופכת למקבילה האינטלקטואלית של כדור. הכדור הוא רק כדור, והוא משנה את מיקומו בגוף בהתאם לאופי האמת. הוא יכול להיות בראש או בלב או בין הירכיים, וההאשמה עושה את דרכה בעקבותיו.

בסיפורו של הסופר העירקי, עלי בדר, אנו נמצאים בגיהנום של המלחמה, בזמן המלחמה בעירק. החיפוש אחר האמת הופך לייצוג טכניקה של משחק, ממש כמו במשחק הרולטה הרוסית איננו יודעים מתי יירה הכדור. הסיפור מייצג משחק של וידויים ונארטיבים. מאין תבוא הבהירות תחת שלטון הטרור? איך נוכל לספר ללא טעויות? זהו סיפור ש"נאבק" עם עצמו דרך סדרת וידויים של חייל, המשקף את שרשרת הטרגדיות של החיים תחת קסדה צבאית מזרח תיכונית.