Write Stories
שני מלוכנים ב"קַטוֹרְז ז'וויה": פרק מתוך "עיראקי בפריז"

כמאל ריאחי על:

שני מלוכנים ב"קַטוֹרְז ז'וויה": פרק מתוך "עיראקי בפריז" מאת סמואל שמעון

"עיראקי בפריז" הוא רומן שראה אור בשנת 2005, וזכה להפוך לרב-מכר. זהו פרק מתוך היצירה שמתחיל בצירוף מקרים: שתי דמויות, גבר ואישה, נפגשות ברחוב במקרה, ומשם מתחילה שרשרת של אנקדוטות פרועות. שמעון בונה את הסיפור כולו באמצעות טכניקה של יחידות נרטיביות סגורות הלקוחה מאמנות הסיפור הקצר. כל פרק ביצירה הזאת יכול להיקרא כסיפור קצר נפרד. הסופר מספק לקורא תמונת מצב של המהגרים בפריז, ומתמצת את גורלן של שתי שכבות ושתי מדינות. "כן, אני מלוכני. אני חושב שהמשטר המלוכני בארצי היה יותר טוב בשבילנו."

יום הבסטיליה הופך לתירוץ שדרכו המספר דן בגורלם של שני המלוכנים: מישלין הצרפתייה שאיבדה את בעלה וכלבה, והגולה העיראקי שמשוטט ברחובות פריז לאחר שיאבד את ארץ מולדתו. הכלב האבוד הוא ייצוג תמונה של שתי דמויות מלוכניות חולמניות ועצובות, החולמות על החזרת העטרה ליושנה. הטקסט מציב שאלות על העצמי ועל המולדת האבודה, באמצעות הגוף הפיזי, הדבר היחידי שניתן לשלוט בו. הגוף הצרפתי, העיראקי, היפני ועוד, אשר הופך למקלט ולמפלט אחרון, התחליף האופטימלי למולדת.  מה יקרה למלוכני האחרון? בין אוטוביוגרפיה לפנטזיה, טקסט זה מייצר את עולמו כחלק מחיים מופקרים.