search
יהודה שנהב-שהרבני

יהודה שנהב-שהרבני

יהודה שנהב-שהרבני הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ועד לאחרונה היה עורך של כתב העת תיאוריה וביקורת. שנהב הוא יהודי-ערבי המתרגם פרוזה מערבית לעברית. בין תרגומיו האחרונים: אליאס ח'ורי (פנים לבנות, הקיבוץ המאוחד, 2014; מסעו של גאנדי הקטן, הוצאת חרגול 2016); סלמאן נאטור (היא אני והסתיו הקיבוץ המאוחד, 2013; חייו ומותו של השייח' מחורץ הפנים, הוצאת רסלינג-סדרת ושתי, 2014).

 

סיפורים שבחרתי arrowBlackD


The Short Story Project C | The Short Story Project INC2018

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty