Write Stories
סנדרה היינריצי

סנדרה היינריצי

סנדרה היינריצי (1981) היא עורכת בהוצאת הספרים הגרמנית "קיפנהוייר אונד וויטש". היא למדה ספרות השוואתית, לימודים רומאניים ומדעי התקשורת, ועסקה בתחום התיאטרון בעיר בון. ב-2008 הצטרפה להוצאת הספרים ומאז 2015 היא מנהלת בה את מערך הלקטורה של פרוזה גרמנית.

 

סיפורים שבחרתי arrowBlackD