| מקור:

אדם בלומנטל

אדם בלומנטל עורך אחראי על מדור הספרדית באתר ומתרגם.