| מקור:

אינה פרדו

אינה מעצבת ומנהלת ווב בפרויקט.