the short story project

search
accountSlide

תוצאות חיפוש:


מכשיר נפלא

מכשיר נפלא - סיפור

שווקי אל-ברנוסי

ליקקתי את שפתיי היבשות. חשתי עייפות גדולה. זה היה יום לוהט, עוד מעט והשמש תהפוך אותי לבשר צלוי. מדוע כל הנשים עטופות שחורים וכל הגברים מזוקנים ולבושים גלימה אפגנית? אני מרגיש כאילו איזו מכונית השליכה…