search
accountSlide

תוצאות חיפוש:


התקררות

התקררות - סיפור

אוגוסטין קופסה

השעות הראשונות עברו בשתיקה. אביו פשוט ישב שם ולא הוציא מילה, רק מעת לעת קינח את אפו. היה נדמה לו שהוא עושה את זה בהפגנתיות. הוא חשב שיש לזקן איזו טינה חבויה, אבל הוא לא…

שיממון

שיממון - סיפור

סילבן טסון

בשיממון, הזמן נתלש מהקיום ונעשה חיצוני לנו. (אמיל צ'וראן) זו היתה התפרצות של אור. זרמים של שמש חורפית, תוקפנית, ניתכו על רצפת הלינוליאום. וחוסר התכלית של הבוהק פצע את עיני הנערות. השמים, כחולים להפליא, הזמינו…

The Short Story Project C | The Short Story Project INC 2018

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty