Write Stories
חיה משב

חיה משב

חיה משב היא עובדת סוציאלית MSW. בעלת תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה. קובץ שיריה “כל קיר היה דלת” עתיד לראות אור בהוצאת “הקיבוץ המאוחד”. כותבת שירה ופרוזה, פרסמה לאורך השנים בכתבי עת והעיתונות, בניהם: “מטעם”, “הליקון”, “שבו”, “משיב הרוח”, "גרנטה", "הארץ" ועוד. 

 

סיפורים נוספים arrowBlackD