Write Stories
מאיה גז

מאיה גז

ד"ר מאיה גז, חוקרת שואה וחוקרת תרבות צרפת, בוגרת הסורבון בפריז, כתבה את עבודת הדוקטורט שלה על הסופר היהודי-צרפתי רומן גארי. מאיה היא מרצה, עיתונאית וסופרת. סדרת ההרצאות שלה, "הסודות הצרפתיים" עוסקת בנושאים שונים בחיי הצרפתים ובתרבותם. ספר הילדים שלה, "המגדל של גוסטב" מתאר את תהליך בנייתו של מגדל אייפל בפריז. 

סיפורים נוספים arrowBlackD