Write Stories
מיכל יערה כרמי

מיכל יערה כרמי

מיכל יערה כרמי, יועצת תקשורת ואסטרטגיה במאבקים חברתיים, משברים ושינויי תחיקה. מתגוררת בתל אביב, אם לשניים. עובדת בימים אלה על ספרה הראשון.

 
 

0

סיפורים נוספים arrowBlackD