the short story project

search

אלרן בשרי

לבנבנה

זברה לבקנית הסתובבה לה בסוונה. היא הסתכלה שמאל ימין ולא הבינה למה אין לה פיג׳מה. הזברה האחרת זו שלצידה, הסתכלה עליה ולא הבינה למה אין לה פיג׳מה. היא הרימה ראשה בתהיה ושאלה למה?

הלבקנית הסתכלה עליה בחזרה ושאלה למה את עם פיג׳מה?

והיא הסתכלה על הזברה שלצידה ושאלה למה באמת היא עם פיג׳מה?

הזברה השלישית הסתכלה על הלבקנית ושאלה אותה למה את בלי פיג׳מה?

והלבקנית אמרה לה אני לא יודעת. ואז היא הסתכלה סביבה והבינה שהיא מיוחדת, כי אין לה פיג׳מה. אז היא הלכה לצבע ושאלה אותו איזה צבע מתאים לה והוא תהה ושאל איזה צבע את רוצה בפיג׳מה? 

היא תהתה ושאלה איזה צבע את מציעה?

יש לך מבחר להראות לי?הוא הוציא ארגז צבעים והיא התבוננה לרגע והינהנה בראשה בקול ״מממממ״ מה אתה חושב שמתאים לי?

לפי העיניים האדומות שלך עם הניצוץ הלבנבן נראה לי ששחור.

מה? למה? שאלה בתהיה

כי כולם כך, ענה לה הצבע.

״ממממ, לא!״

״למה לא?״

״כי זה מה שיש לכולם אבל״

״אוקי׳ אז מה את חשבת לבנבנה?״

״מממ.. לבנבנה אתה קורא לי?״

״כן! יא חתיכת לבנבנה. כן!״

״אז לבן״

״מה?״

״כן! רק לבן״

״אוקיי? אז למה באת?״

״מממ.. לא זוכרת״

״אוקיי.. אז תלכי.״

״מממ.. טוב, אז שחור״

״מה? אני לא מבין אותך זברה״

״אני לא זברה, אני לבנבנה!״

״ממממ.. אוקי, לא הבנתי״

״כך קראת לי אידיוט!״

״ממממ.. אז אני זברה, באמת?״

״מסתבר, אני יודע?״

״אז למה קראת לי לבנבנה?״

״מממ.. לא יודע, כי את כך?״

״מממ אוקי? אז למה צבע?״

״מממ.. כי רציתי להיות כמו כולם״

״למה?״

״ממממ.. אולי כי חשבתי כך, אני לא בטוחה כבר..״

״מממ.. אוקי, תשבי בצד, תחשבי על למה ותחזרי אלי עם תשובה״

״מממ.. אוקי״ היא ישבה בצד ותהתה על למה? עבר לו זמן, אולי מעט ואולי הרבה.. ולא היתה תשובה, אז היא חזרה לצבע ואמרה לו ״ככה!״

 

ביום אחר, בזמן אחר, הלבנבנה מהסיפור הקודם, תהתה על למה היא לבנבנה בכלל, כי היא לא הבינה למה הצבע קרא לה כך. והיא הסתכלה על הזברות האחרות שצבען לבן ושחור והבינה שהיא אחרת, אולי. ואז היא חשבה על למה היא בולטת בשטח.

״מממ, אני לא יודעת.. למה באמת?״ אז היא פנתה לזברה שלצידה ושאלה ״למה?״ והזברה אמרה לה ״לא יודעת לבנבנה, אני לא יודעת!״ אז היא תהתה ״מממ.. עוד פעם לבנבנה?? כוסואומו״ טוב, אז היא הסתובבה ואמרה, די עם הלבנבנה, די!״ והלכה ולבשה פיג׳מה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *