the short story project

search

itamar shetrit

עוד אח

יום אחרי.
24 שעות.
לא ינום ולא ישן,
עוד רצות לו התמונות.

יום אחרי.
יממה וקצת.
לא ינום ולא ישן,
חסר נחת.

איך מרימים את השברים,
אם נפלת בחתיכה אחת?
איך אפשר לקבור אותך,
אם הנשמה שלך עוד בחוץ
צורחת…

להמשיך הלאה זאת המשימה האמתית,
לא כמו המבצע אליו יצאת עמית.
והשנים הראשונות תמיד הכי קשות,
חצי ער חצי ישן כבר לא מסתכל על השעון.

איך אפשר פשוט להמשיך בחיים,
אחרי מקרה כזה שמוכיח
שקיבינימט, צריך לסדר את
העניינים עם הבני דודים.

לקום לעוד בוקר,
בלי הפרצוף שלך מולנו,
לומר תודה כי מי אנחנו בעצם,
הצלת את חיינו.

יום אחרי.
24 שעות ביממה.
שערי גן נפתחו בשבילך,
ובגלל זה רועדת האדמה.

זה רק עניין של זמן,
עד שתפרוץ עוד מלחמה.
תודה שהיית שם,
בשביל לעקב את ההבאה.

 

הקטע מוקדש לעמית בן יגאל ז”ל מגולני שנפל בעת מפעילות מבצעית…

.שתמצא שקט ואיזון למעלה ותמשיך לשמור עלינו

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *