the short story project

search

itamar shetrit

מחפש אותה עד היום

יולי אוגוסט שרב
חם להפליא
ולידי היא יושבת
די פתאומי

אז זרקתי חיוך
וגם אבן למים
והיא חיכה בחזרה
והסתכלה לי בעיניים

מאין לך העיניים האלה
שאלתי אותה
היא הסמיקה
אך לא ענתה

איפה השגת את החיוך הזה
שאלתי אותה
היא חיכה והסמיקה
אבל לא ענתה

וכך עברו להם מספר דקות
כשאני ממשיך ושואל
אבל אין תשובות

לפתע התעמדה
והושיטה לי יד
הלב שלי דפק
תפסה את ידה
היה נראה לרגע
שאין עוד איש על החוף מלבדה

קמתי ועמדתי
היא החלה ללכת בשאנטי
ברוגע ובאיטיות
לא באמת הבנתי
אבל הגוף שלי התנתק מהמוח
והחל לעקוב אחריה בשלמות

הלכנו והלכנו
לא החלפנו מילה
רק הסתכלנו אחד על השניה

לרגע עצרה
הגוף שלי נעצר עמה
היא ניגשת ולוחשת
איך זה שאתה רואה אותי
הרי באתי מעולם של רוחות
ופה אני בלתי נראית

היא לא נתנה לי לדבר
היא התקרבה אלי
והגוף שלי שוב
היה אחד עמה
היא ניגשת ולוחשת
קוראים לי
אמא !
אמאלה הבהלת אותי
התעוררתי
היה כל זה חלום
אני לא יודע אם היא קיימת
אבל אני מחפש אותה עד היום

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *