the short story project

search

itamar shetrit

ובעודי חולם

ובעודי חולם על עוד תקופה שאני חולם עליה

מנסה לצאת בראש מורם לא סתם לדבר עליה

אין אפשרויות לשלול זה לא רישיון

כדור של שלג מתפתח עם גרעין אנרגיה

ובעודי חולם הם היו רוצים שאתקדם 

לא פתחנו אבן שושן על אותם המונחים

התקדמות שלי תלויה בצעד אמונה שלם

בשבילם ללמוד להקים משפחה וכל הבין לבין

כנראה שלא כפי שדמיינתי הכל יתנהל

יהיו ריבים עם פאפו עם מאמו עם מו פרר

עם ההיא והוא עם האישה והחבר

מפחד לפגוע נשאר רחוק לא מתנצל

אוהב אור יום אבל יוצא בצל לא מתנצל

שיניתי את הדפוס כן כל תפיסה וכל הרגל

בגדול אני גדל אבל הסובבים לי 

מזיינים לי את השכל וואלה אין לב

ובעודי חולם מנסה להתקדם

להבין את כל הטריקים איך עולים אפ דה סטיירס

ובעודי חולם על עתיד טוב יותר

יודע שהגאולה תבוא אבל אצלי לפני

0