the short story project

search

תהי נשמתם צרורה בצרור החיים\תומר גקלר 

 

הוא קיבל אותם במתנה לגיוס ממיטל שהייתה חברה שלו. במבט ראשון לא היה בהם משהו מיוחד . שחורות עם כפתור באמצע מה שפעם קראו תחתונים אמריקאיות. בלילה שלפני הגיוס מיטל נתנה לו אותם מתנה ואמרה שהם יביאו לו מזל , הוא קיווה שהמזל  שלו סוף סוף הגיע אחרי 18.5 שנות בתולין כואבות אבל לדאבונו מיטל התכוונה למזל מסוג אחר. הוא נאלץ להתגייס בתול אבל עם זוג תחתונים שמביאות מזל.

בהתחלה הוא לא שם לב לזה, אבל בפעם השנייה ששבר שמירה ויצא בלי עונש הוא התחיל לחשוב שאולי בכל זאת יש משהו  בתחתונים האלו. בינתיים השנים חלפו גם מיטל הלכה חלפה לה , אבל התחתונים נשארו הוא הקפיד ללבוש אותם לכל מאורע שדרש מזל, דייט ראשון, בחינת הסמכה לעריכת דין ראיון קבלה לעבודה. והאמת זה עבד כמו קסם בכל פעם שלבש אותם הכל תיקתק מאה אחוז. עם הזמן התחתונים התחילו להתבלות, לא משהו רציני אבל בכל זאת דורש תיקון .

בפעם הראשונה שהלך אתם לתופר הוא הרגיש קצת מבוכה , לשמחתו התופר לא עשה מהעניין סיפור הוא מישש את החורים במקצועיות , ואז אפילו בלי להרים מבט אמר:

“חמשרה שקל” , הוא הושיט לו שטר של 20 , אבל התופר סירב ואמר.

 “לא לא רק אחרי העבודה” .

ככה הוא ידע שיש פה איש מקצוע אמיתי, אמין ודיסקרטי .

בכל פעם שהיה נפער חור חדש בתחתונים היה מיד ממהר לתופר שיוסיף איזה תלאי או תפר קטן. אפילו שעזב את העיר היה מקפיד לנסוע במיוחד אליו  ולתקן את התחתונים.

“בעל מקצוע טוב לא מחלפים”  ככה סבא שלו תמיד היה אומר .

אחרי החתונה מירי ניסתה להעיף את התחתונים כמה פעמים אבל אחרי שראתה שהוא קשור אליהם רגשית ויתרה על העניין , בינה לבינה חשבה שעדיף גבר עם הפרעת תחתונים מגבר בוגד . הייתה זו אימא של מירי ששמה קץ לייסוריהם של התחתונים , באחד הפעמים בהם באה לעזור בבית זיהתה את הפוטנציאל הסמרטוטי שבהם בשעה שהיו תלויים על חבל הכביסה, בחוסר רגישות האופייני לחמות גזרה את התחתונים בפראות והשאירה מהם שלושה סמרטוטים .

את זעקות השבר שמעו בכל רחוב צמודי הקרקע בו התגוררו, עת חזר הביתה לעת ערב.

שלושה ימים ושלוש לילות הוא קונן על האבדן , מירי אף שהופתעה מעוצמת התגובה ניסתה לנחמו בסט תחתונים חדש תוצרת דלתה הלבשה תחתונה, אך דבר לא ניחם אותו .

בתום שלושת ימי האבל אזר כוחות לקום ממיטתו . הוא ניגש אל המטבח תוך ששאר בני הבית מתבוננים בו בשתיקה . בלב שבור אסף את חלקי התחתונים שנשארו ויצא לקבור אותם בחצר הבית מעל לתלותית העפר הוסיף אבן קטנה ובאותיות שחורות נכתב:

 פ”נ, תחתוני המזל ת.נ.צ.ב.ה

 

0