the short story project

search

ברק גילאון

הצגות ילדים

לקחתי את שני הבנים שלי להצגת ילדים בספרייה. השחקן בהצגה שאל את הילדים בקהל מה צריך בשביל להעלות הצגה. התשובות מהקהל היו שחקנים, סיפור ותפאורה. השחקן אמר שמדובר בתשובות יפות אבל יש עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב שעדיין לא נאמר. הבן שלי הצביע וידעתי שהוא הולך להגיד משהו מבריק במיוחד. השחקן נתן לו את רשות הדיבור והוא אמר…גג! נשבעתי להתחיל לקחת את הילדים שלי גם להצגות שאינן מקורות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *