the short story project

search
בלה שגיא

בלה שגיא

ד”ר בלה שגיא, ביבליותרפיסטית ומרצה במכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין בירושלים, ובתוכנית לפסיכותרפיה בשירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית

עוסקת בקשר בין שפה וספרות לפסיכולוגיה ובעיקר לטראומה ולמגדר

מחפשת את האור שחודר מבעד לסדקים ולשברים

אוהבת ספרים וספריות, כותבת בעיקר סיפורים קצרים

…כשאילה יוצאת מהמרכז כבר מחשיך והיא צועדת לאיטה לעבר תחנת הרכבת הקלה. היא מרגישה שהיא צל, אוד שרוף, לעומת כל הנשים הממהרות האלה, הנחרצות, היודעות שיש להן כיור מלא וארוחת ערב לארגן, ויש להן נחיצות בוערת ודרכן ברורה.
היא משרכת את עצמה לתחנה ונשענת על מעקה, מתבוננת בהן רצות לעבר הרכבת שמגיעה, כולן צפופות ודוחפות, אילה עוד מתבוננת. מי שיביט בה מהצד יתמלא צער גדול ולא ידע מה הוא רואה. הרכבת חולפת. (מתוך “רגע אחרון של שקט”)

Stories by This Author arrowBlackD