the short story project

search
נעמה מעוז

נעמה מעוז

הי,
אז מי אני?
אני סבתא בפנסיה, ספרנית בדימוס, מנגנת על כינור ועוד כמה דברים.
כילדה כתבתי תמיד לעיתון הקיר, למסיבות סוף, וכמובן, איך אפשר בלי? ברכות.
מזה מספר שנים כותבת סיפורים קצרים ונובלות.
רוצה לחשוף טקסטים, ומקווה שזה המקום.