the short story project

search
דניאל מדמון

דניאל מדמון

אני כותבת מאז שאני מכירה את עצמי.
אבל רק בשנה האחרונה אזרתי אומץ לפתוח את המגירה, לתת לטקסטים לצאת לאוויר העולם, להנאתכם ולשיפוטכם.

0

Stories by This Author arrowBlackD