Write Stories
Erlet Shaqe

Erlet Shaqe

Është e lehtë të imagjinohet një antologji poezish dashurie, veçanërisht një
botim në ditët tona, duhet të kishte një kapak me ilustrime të zemrave, luleve
dhe kupidëve që gjuajnë shigjeta, por autori eksploron ndjenjat e mundimshme,
dhe shpesh të dhimbshme, pa humbur tonin emocional universal poetik të
përmbledhur në një fjalë (Pas dhimbjeve të madha, një ndjenjë formale vjen) .

Stories by This Author arrowBlackD