the short story project

search
עילי לאון גינדי קריב

עילי לאון גינדי קריב

זה מצחיק. בדרך כלל אני כותב שירה וסיפורים קצרים. תקראו לזה עצלנות, חוסר יכולת, קשיי מחוייבות או סתם, אידיאולוגיה קצרנית. ובכל זאת, ברגע האמת הזה, בו הייתי צריך לבחור קומבינציה מינימלית של מילים שתביע משמעות מקסימלית לפרסונה אינטרנטית פסאודו-ריאליסטית של עצמי, לא הצלחתי לתמצת הכול לשורה-שתיים.